HALAMAN PURI BANGKANG

SILSILAH 

I GUSTI NGURAH PANJI SAKTI

PETA SILSILAH

Kembali ke INDEX

 << Klik puri dibawah atau nama tokoh yang tersorot >>

PURI SUKASADA

PURI BULELENG

PURI BANGKANG

PURI TUKADMUNGGA

PURI KUBUTAMBAHAN

PURI KANGINAN PURI CAKRA

PURI ANYAR

PURI SINGARAJA

PURI PENATARAN PURI KALIBUKBUK
I II III IV

V

VI

VII VIII IX X XI XII

XIII

< < < G E N E R A S I    

1

 

I I Gusti Ngurah Panji Sakti, istana  di desa Panji (pertama). Menyatukan wilayah Den Bukit menjadi kerajaan Buleleng. Sempat melebarkan kekuasaan dengan

  pasukan Teruna  Gowak  dibawah  panglima perang Ki Tamblang Sampun dan KI Gusti Batan sampai ke Blambangan  dibawah kekuasaan putranya: I Gusti Ngurah

  Panji Gde Danudarastra. Membangun Puri Sukasada di  Sangket. Putrinya, I Gusti Ayu Panji  kawin dengan I Gusti Agung Anom di Kapal, Mengwi. 

 

>

1

 I Gusti Ngurah Panji Gde, bergelar I Gusti Ngurah Panji Danudarastra, menggantikan ayahnya jadi Raja Den Bukit dan Blambangan 1679 - 1730, tinggal di

  puri Sukasada di desa Sangket; Ibu: Dewayu Juruh. Menjalin hubungan dengan raja Mengwi, I Gusti Agung Anom, iparnya. 

  Blambangan dan Kerajaan Den Bukit sempat dikuasai Mengwi.

 

>

1

 I Gusti Ayu Jelantik Rawit (p), kawin sepupu: I Gusti Ngurah Panji Balii  

>

2

 I Gusti Ngurah Panji Made, bersaing dengan kakaknya, +1711 sebagai penerus raja Buleleng menetap di puri Buleleng, wafat + 1730; Ibu Dewayu Juruh 

>

1

 I Gusti Panji Bali,  meneruskan sebagai  raja  di puri Buleleng.

 

>

1

   I Gusti Ngurah Panji , silahkan ke halaman << PURI SUKASADA- SANGKET>>

 

 

>

2

   I Gusti Ngurah Jelantik, silahkan ke halaman <<PURI BULELENG>>

 

 

 

>

1

  I GUSTI BAGUS JELANTIK BANJAR, PURI BANGKANG.   Waktu Karangasem berkuasa di Den Bukit yang kemudian dikenal dengan

      nama  kerajaan Buleleng, keturunan I Gusti Ngurah Panji Sakti disingkirkan kesebelah Barat sungai Banyumala di desa Bangkang. 

      Putra mahkota I Gusti Bagus Jelantik Banjar bersama adik2nya, tinggal di desa Bangkang, beliau diangkat Patih oleh raja Buleleng  I Gusti

     Nyoman Karang. Beliau bersama keluarga wafat oleh musibah banjir tahun 1815, (Waktu itu sebagai raja Buleleng: I Gusti Ngurah Gde

     Karang ). Adiknya:  I GUSTI MADE PANJI MUA, keturunannya bisa dilihat dihalaman:    PURI TUKADMUNGGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

  I Gusti Made Akeh. Sebagai namanya, beliau mempunyai banyak anak dan cucu. Keluarga besar di bagi menjadi 2 golongkan: 

  Semeton  Duhuran  bermukim di sebelah Barat dan Semeton Alitan di sebelah Timurnya Merajan di desa Bangkang.

 

 

>

1

 I Gusti Nyoman Panji (DUHURAN) Tahun 1821 jaman raja I Gusti Paang Karang pernah menyingkir ke  hutan Panji

 

 

 

 

 

 

>

1

  I Gusti Ayu Sekar, Ibu: Jero Dangin dari Munduk Kunci, kawin dengan I Gusti Ketut Panji, Bangkang

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Made Banjar, Ibu: idem

 

 

 

 

 

 

 

>

1

  I Gusti Made Panji, ibu: Jero Dangin dari Banjar Beratan, kawin dengan

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Nyoman Jelantik, Ibu: Jero Dangin dai Banjar Beratan, kawin dengan I Gusti Ayu Nyoman Ayu

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Made Geria Gemplek, kawin denagn I Gusti Made Raka Sedahan Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ayu Mas, ibu: Jero Dangin dari Banjar Beratan,

 

 

 

 

 

 

 

>

4

 I Gusti Ayu Dangin, Ibu: Jero Dangin dari Banjar Beratan, kawin dengan I Gusti Nyoman Jelantik Gunung, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Nyoman Banjar; Ibu: Jero Dangin dari Munduk Kunci

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Kompyang Panji, wafat umur muda gantung diri, ibu: Jero Dauh dari Banjar Paketan

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Made Selat, ibu: Jero Dauh dari Banjar Paketan, kawin dengan I Gusti  Ayu Ketut Rai, Sukasada.

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Bagus Rai Sunggi, kawin dengan I Gusti Ayu Rai, Thkadmungga

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ketut Putu Kokak, ibu: Jero Dauh dari Banjar Paketan, kawin I Gusti Ayu Dalem, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

 1

 I Gusti Ayu Raka, kawin dengan I Gusti Bagus Jelantik Winten, Puri kanginan

 

 

 

 

 

>

4

 I Gusti Ketut Tangkeban

 

 >

 2

 I Gusti Ketut Jelantik Sangket Prasi (ALITAN), jaman raja I Gusti Paang Canang  1818-1823, pernah mengungsi ke Soka, Tabanan

 

 

 

 

 

>

 1

 I Gusti Wayan Jelantik, Sedahan Agung,  Ibu: 1s/d,7, Jero Dauh, dari Banjar Munduk Kunci, 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Putu Gde, kawin: I Gusti Ayu Made Rai- Tukadmungga; tinggal di Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Bagus Made Dangin, kawin dengan I Gusti Ayu Bulan, tinggal di Penataran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Bagus Sastra, tinggal Penataran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Bagus Jelantik Pesor,  Sedahan, tinggal Penataran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Bagus Jelantik Serengga, seniman tari, tinggal di Penataran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

4

 I  Gusti Ngurah Bom, anggota polisi, Penataran.

 

 

 

 

 

 

 

>

 2

   I GUSTI MADE JELANTIK, Sedahan Agung, kawin: I Gusti Ayu Nyoman Sekar, 

       Membangun PURI PENATARAN  1886 di Banjar Penataran - Buleleng. Ikut di Penataran para putra 

      dan  menantunya : I Gusti Made Dangin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Bulan (pr), Penataran, kawin dengan I Gusti Bagus Made  Dangin, Bangkang - Penataran

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Bagus Jelantik Tantra, mantri, ngadeg mabiseka Rsi

 

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ayu Nyoman Rai, kawin dengan I Gusti Putu Jelantik anak Agung Buleleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

4

 I Gusti Ketut Jiwa Geroyoh, dukun

 

 

 

 

 

 

 

 

>

5

 I Gusti  Ketut Jelantik, kawin dengan I Gusti Ayu Ratih, menetap di puri Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Bagus Jelantik, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Bagus Jelantik B, Polisi, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ayu Citra, kawin dengan I Gusti Bagus Cakra, Kalibukbuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

4

 I Gusti Ayu Cendol, kawin A.A.Ngurah Agung, Puri Manggala, desa Kaliasem

 

 

 

 

 

 

 

 

>

6

  I Gusti Ayu jelantik, winasa

 

 

 

 

 

 

 

 

>

7

 I Gusti Ayu Made Geria, winasa

 

 

 

 

 

 

 

>

 3

 I Gusti Ayu Nyoman Ayu, kawin: I Gusti Nyoman Jelantik, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

 4

 I Gusti Ayu Kajeng

 

 

 

 

 

 

 

>

 5

 I  Gusti Ayu Rai, kawin: I Gusti Putu Intaran, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

 6

 I Gusti Ayu Ketut Panji, kawin dengan I Gusti Ketut Putra

 

 

 

 

 

 

 

>

7

 I Gusti Bagus Jelantik, kawin dengan  I Gusti Ayu Kompyang Jelantik, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Ratih, kawin I Gusti Ketut Jelantik, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Ayu Nyoman Mas, kawin.

 

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Bagus Warna, kawin dengan I Gusti Ayu Sasih, Bangkang

 

 

 

 

 

 

>

 2

 I Gusti Nyoman Oka

 

 

 

 

 

 

 

>

1

  I Gusti Putu Intaran Samong, Ibu:1s/d 5 Jero Bukti, dari Tkdmungga, kawin dengan I Gusti Ayu Rai, Bangkang (winasa?)

 

 

 

 

 

 

 

>

2

  I Gusti Made Celagi, kawin dengan I Gusti Ayu Made Jelantik, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Nyoman Jelantik Jebel, kawin I Gusti Made Rai, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

 4

 I Gusti Putu Gianyar, kawin dengan I Gusti Ayu Nyoman Rempeg, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

 

>

5

  I Gusti Made Kaler, kawin dengan I Gusti Ayu Putu Blotong, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Ratih (winasa?)

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Komang Agung, 

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ayu Sasih, kawin dengan I Gusti Bagus Winten, Puri Kanginan.

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gsuti Ketut Rai, Bangkang,

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Jelantik, kawin dengan I Gusti Bagus Jelantik Jering, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

>

4

1

 I Gusti Ketut Panji

 

>

1

 I Gusti Putu Panji, Ibu; I Gusti Ayu Sekar, Bangkang, kawin dengan Jero Intaran, Banjar Liligundi

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

  I Gusti Ayu Made Rai, kawin dengan I Gusti Made Raka, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

  I Gusti Ayu Nyoman Ayu, winasa

 

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ayu Ketut Geria, kawin dengan I Gusti Made Putra, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

4

 I Gusti Ketut Panji Telas, kawin dengan Jero Tusan.

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Ayu Kompyang Sekar, Ibu: Jero Lebah, kawin dengan I Gusti Made Jelantik, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Ayu Made Rai, kawin I Gusti Nyoman Jelantik Jebel, Bangkang

 

 

 

 

 

 

>

5

 I Gusti Ayu Jelantik Datu

 

 

 

 

 

 

>

6

 I Gusti Ketut Kaler

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Kompyang Jelantik, kawin dengan I Gusti Bagus Jelantik, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Made Raka, kawin I Gusti Ayu Made Rai, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Sasih, kawin dengan I Gusti Bagus Warna, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Ayu Made Panji, kawin I Gusti Nyoman Raka, Bangkang

 

 

 

 

 

 

>

 7

 I Gusri Ayu Ketut Intaran, kawin dengan  I Gusti Made Karang, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

>

8

 I Gusti Ayu Kompyang Panji, Ibu, 8,9,10,11,12 Jero Nyoman Rai, dari desa Panji

 

 

 

 

 

 

>

 9

 I Gusti Ayu Nyoman Rai

 

 

 

 

 

 

>

10

  I Gusti Ketut Ksatra,

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Bagus Jelantik Damuh

 

 

 

 

 

 

>

 11

 I Gusti Ketut Banjar, kawin dengan Desak Jelantik, Liligundi

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Ayu Dalem, kawin dengan I Gusti Ketut Putu, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Ayu Made Rai, winasa

 

 

 

 

 

 

 

>

3

 I Gusti Bagus Cuweh, kawin dengan I Gusti Ayu Raka, Tukadmungga

 

 

 

 

 

 

 

 

>

1

 I Gusti Bagus Tilar

 

 

 

 

 

 

 

 

>

2

 I Gusti Ayu Ratih Repot, kawin dengan I Gusti Ketut Jelantik.

 

 

 

 

 

 

 

>

4

 I Gusti Ayu Made Ayu,

 

 

 

 

 

 

 

>

5

I Gusti  Ayu Ketut Ayu, kawin dengan I Gusti Made Genjot, Sukasada kaler kauh.

 

 

 

 

 

 

 

>

6

 I Gusti Ayu Selat, kawin dengan I Gusti Made Putra, Sukasada.

 

 

 

 

 

 

 

>

 I Gusti Gusti Made Jiwa, kawin dengan Jero Sasih,

 

 

 

 

 

 

 

 

>

 1

 I Gusti Made Oka, Bangkang

 

 

 

 

 

 

 

>

8

 I Gusti Nyoman Raka, kawin dengan I Gusti Ayu Made Panji, Bangkang.

 

 

 

 

 

 

 

>

9

 I Gusti Ayu Ketut Geria, winasa

 

 

 

 

 

 

>

 12

 I Gusti Ayu Kaler

                 

KIRIM KESAN DAN PESAN ANDA >>>

                            Dengan senang hati bila pengunjung melakukan koreksi bila terdapat kekeliruan